Disclaimer & privacy


Chiropractie Bergen op Zoom neemt je rechten bij gegevensverwerking ernstig en doet al het mogelijke om je privacy te garanderen. Deze verklaring bevat het algemeen beleid van Chiropractie Bergen op Zoom op het vlak van gegevensverwerking. We leggen uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Chiropractie Bergen op Zoom, De Boulevard Noord 2, 4617 HD Bergen op Zoom. Indien je vragen hebt bij ons beleid, dan kan je steeds contact opnemen via info@chiropractiebergenopzoom.nl


Algemeen gegevensverwerkingsbeleid

We gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Gegevens van patiënten of bezoekers van deze website worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is, en worden niet langer bewaard dan nodig is. 

Chiropractie Bergen op Zoom houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage door onbevoegden. We vragen steeds toestemming aan de patiënt voor het opslaan van persoonsgegevens, indien er geen behandelcontract gesloten is. Chiropractie Bergen op Zoom informeert patiënten over de rechten ten aanzien van zijn persoonsgegevens, over het doel van de verwerking van persoonsgegevens, en over bijzondere handelingen die eventueel worden verricht op de persoonsgegevens.


Wanneer vindt de verzameling en verwerking van persoonsgegevens plaats?

We verzamelen je gegevens wanneer je:

  • je als patiënt aan ons verbindt in een behandelingscontract
  • ons liket op Facebook
  • het contactformulier op onze website invult
  • op een andere manier contact met ons opneemt

Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren als digitale documenten en formulieren.

Onze website maakt ook gebruik van cookies, die worden gebruikt om (onpersoonlijke) gegevens te verzamelen over de activiteiten op onze website. We analyseren de activiteiten aan de hand van cookies en je IP-adres. 


Over welke gegevens gaat het?

Om je als patiënt te registreren, vragen we je naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en gegevens over je medische toestand. In sommige gevallen hebben we ook betaalgegevens nodig. We gebruiken deze gegevens enkel in het kader van een behandeling, om hierover contact met je op te nemen of om betalingen af te handelen.

Wie het contactformulier op de website invult, zal een naam, e-mailadres en telefoonnummer moeten invullen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om je vraag te beantwoorden en hierover terug contact op te nemen. We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig om aan je vraag te beantwoorden.

Informatie die deze website zelf verzamelt (bv. contactformulier), blijft te allen tijde opgeslagen binnen de Europese Unie.


Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld?

De verzamelde gegevens verwerken wij in het kader van klantbeheer: het verlenen van onze diensten (de uitvoering van het contract dat ons verbindt); om jou te informeren over onze diensten en evenementen; om onze boekhouding af te handelen; en om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere partijen en worden enkel gebruikt voor het oorspronkelijke doel.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt jouw gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen.


Welke rechten kan je uitoefenen ten aanzien van persoonsgegevens?

In het kader van de Europese AVG / GDPR regeling heb je te allen tijde het recht om jegegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan door een schriftelijk, gedateerd en gehandtekend verzoek te zenden aan ons postadres, inclusief een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld kopie van de identiteitskaart). 


Cookiebeleid

We gebruiken Google Analytics om de activiteiten op de website te monitoren en mogelijke problemen te detecteren. Daarvoor zal een cookie worden geplaatst, een klein tekstbestand dat op jouw computer wordt geplaatst en dat onze website kan raadplegen. We kunnen onder meer zien hoeveel bezoekers onze website bezoeken, welke pagina's het meest worden bezocht, uit welke regio bezoekers komen en hoe vaak bezoekers terugkomen, maar we kunnen dit in geen geval herleiden tot een concrete persoon.

De privacy policy van Google is te vinden op https://www.google.com/privacypolicy.html

Je kan cookies steeds controleren of wissen. Meer hierover lees je op aboutcookies.org Je kunt alle cookies op jouw computer wissen en je kunt jouw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. 


Disclaimer

De informatie op deze website heeft een algemeen informatief doel. Hoewel we veel aandacht schenken aan de kwaliteit van de geboden informatie, kunnen we geen expliciete garanties geven inzake permanente beschikbaarheid, volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van teksten, productinformatie, diensten of gerelateerde afbeeldingen. Informatie op deze website kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. De auteur of beheerder van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, fouten of problemen ten gevolge van het bezoeken van deze website of het gebruik van de geboden informatie, direct of indirect.

Alle inhoud, met inbegrip van merken, logo's, teksten, afbeeldingen, foto's en andere gegevens zijn beschermd door intellectuele rechten. Ook het ontwerp en de layout van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Al het weergegeven materiaal is onze eigendom of werd ons in licentie gegeven. Kopiëren of verveelvuldigen van (delen van) deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die buiten onze bevoegdheid vallen. We hebben geen controle over de inhoud of beschikbaarheid van deze sites. Een link betekent bovendien niet dat we deze externe websites onderschrijven of promoten, of garant staan voor de inhoud ervan.

We hechten veel belang aan de vlotte werking van deze website. Toch zijn we niet verantwoordelijk voor tijdelijke onbeschikbaarheid of technische pannes.

Onze chiropractors

Laurent Van Belle DC DACNB

Afgestudeerd in 2010 aan het Anglo-European College of Chiropractic in Bournemouth (UK). Sinds 2016 ook Diplomate of the American Chiropractic Neurology Board en gespecialiseerd in de chiropractische functionele neurologie.

Lees meer →

Anne-Gaëlle Madec DC

Afgestudeerd aan het Institut Franco-Européen de Chiropractie en sinds 2010 gespecialiseerd in pediatrie, zwangerschap, Neuro-Organisation Technique en Neuro-Emotional Technique.

Lees meer →

De Boulevard Noord 2
4617 HD Bergen op Zoom
Nederland