Dystonie (spasticiteit) verbeteren met functionele neurologie


Dystonie is een neurologische aandoening waarbij motorische stoornissen, aanhoudende samentrekking van spieren of spiergroepen en/of herhaalde bewegingen voorkomen. Het kan zich verspreiden over slechts een deel van het lichaam tot bijna het gehele lichaam, maar de meest voorkomende plaatsen zijn:

  • nek
  • oogleden
  • arm/hand
  • gezicht
  • stembanden

Vaak liggen genetische afwijkingen of voorgaande spierletsels aan de basis van dystonie.

Terwijl de traditionele medische benadering vooral werkt op symptoonbestrijding (bv. Botox injecties die tijdelijke verlamming teweegbrengen) probeert de functionele neurologie meer op lange termijn te werken door de verstoorde aansturing van de spier te verbeteren. Dat doen we door de getroffen delen direct of indirect te prikkelen of tot activiteit aan te zetten.


 


Bericht van 29/08/2017


De Boulevard Noord 2
4617 HD Bergen op Zoom
Nederland