Dean Crombé DC

Chiropractor


Dean Crombé is afkomstig uit Zwevegem (België). Hij is derde generatie chiropractor. Na zijn humaniora vertrok hij naar Bournemouth (UK) voor zijn vijfjarige universitaire opleiding aan het Anglo-European Colllege of Chiropractic. In 2016 studeerde hij af en behaalde de titel Master of Chiropractic.

Chiropractor Crombé is sinds de zomer van 2016 werkzaam bij Chiropractie Bergen op Zoom en is zich aan het specialiseren in functionele neurologie. Verder gaat hij zich regelmatig bijscholen in het binnen- en buitenland om een zo goed mogelijke service te bieden.

Graag een afspraak bij chiropractor Dean Crombé DC?
Contacteer ons ›
De Boulevard Noord 2
4617 HD Bergen op Zoom
Nederland